aplikacija Drivemode Featured google LIFESTYLE Vijesti vožnja Zanimljivosti

Drivemode: Safe Driving App – AutopressHRDrivemode je jedan od najpopularnijih aplikacija koje prilagođava sučelje mobilnog telefona korištenju u automobilu. Riječ je aplikaciji koja će vam olakšati korištenje mobitela, na način da će omogućiti korištenje telefona putem glasovnih naredbi, tako da možete cijelo vrijeme biti fokusirani na vožnju. Također, ukoliko dobijete poruku putem društvenih mreža ili SMS-a, istu će vam pročitati, a na nju možete odgovoriti i glasovnim putem, diktirajući odgovor.

Tijekom vožnje možete podesiti način rada „bez ometanja“, tako da vam neće pristizati dolazni pozivi, a jednostavno je i korištenje navigacije. Putem aplikacije možete slušati glazbu, bilo sa mobitela ili sa Interneta, a kad dođe vrijeme za naredbu s navigacijskog sustava, glazba će se automatski stišati. Aplikacija se može automatski pokrenuti spajanjem na Bluetooth infotainment sustava automobila.

Source link

Related Posts