Vrijeme za zamjenu filtra je ako osjetite mirise izvana čak i ako ste na klima-uređaju uključili opciju recirkulacije zraka, prenosi RevijaHAK.

Ako pratimo cirkulaciju zraka u automobilu jedan krak je prema motoru i o njegovoj kvaliteti brine filtar zraka, a drugi krak je prema kabini i njegovu kvalitetu nadzire filtar kabine.

Filtar kabine sastoji se od papira i pamuka te sadrži aktivni ugljen. Njegova je funkcija spriječiti ulazak najsitnijih nečistoća u kabinu – do 0.1 mikrona i tako spriječiti da vozač i putnici udišu opasne polutante iz prometa i okoliša.

Filtar se obično nalazi iza suvozačeva pretinca ili ispod vjetrobranskog stakla. Treba ga mijenjati između 25.000 i 50.000 kilometara. Promjene bi trebale biti češće ako uglavnom ovite u gradskim uvjetima gustog prometa.

Kako sami možete utjecati na njegovu funkcionalnost? Zapalite li često cigaretu u automobilu računajte da ćete mu smanjiti efikasnost jer se na njegove mrežice lijepe masne naslage dima.

Vrijeme za zamjenu filtra je ako osjetite mirise izvana čak i ako ste na klima-uređaju uključili opciju recirkulacije zraka, ako osjetite neugodne mirise koji nisu povezani s mirisima izvana, ako vam u kabinu ulazi dim, ako je protok zraka usporen, odnosno ako je pojačan rad motora ventilacijskog uređaja, a nema efekta. Sve su to razlozi za odlazak serviseru i zamjenu.

Izvor: RevijaHAK


Source link