Sigurno ste vidjeli kako ekipa mehaničara u F1 za nekoliko sekundi na bolidu izmjeni gume. Vjerojatno vam je dulje trebalo da pročitate prošlu rečenicu nego što uhodanom trkaćem timu bolid stoji u boksu.

Osim vrhunske vještine rukovanja oruđem i međusobne sinkronizirane koordinacij kretanja, za takvo funkcioniranje bitna je i organizacija: priprema, prioriteti, zadaci, rizici, raspored članova ekipe… Ta su načela prepoznale i brojne bolnice pa od trkaćih ekipa preuzimaju način pripreme za visokozahtjevne situacije poput transfera pacijenata između operacijskih sala i odjela intenzivne njege.

Neka od načela koja su prepoznata kao primijenjiva i na bolnice su korištenje brifinga za osoblje i popisa, tj. upoznavanja situacije i metodičkog praćenja obavljenih nužnih koraka. Iza toga stoji korištenje baza podataka i definiranje procesa potrebnih da se ostvari neki cilj, bez obzira je li to izmjena kotača ili priprema pacijenta za operaciju.

Jasna komunikacija također je bitna. Istraživanja i primjena načela iz utrka na bolnice postoje već oko 15 godina, a prema jednoj takvoj studiji, jedna je londonska bolnica nakon uvođenja “trkaćih” protokola zabilježila pad vremena potrebnog za prebacivanje pacijenata te broja slučajno previđenih važnih informacija i tehničkih greški za 67%.


Source link