Ako ste vozač ili vozačica onda zasigurno znate da je motorno ulje u vozilu veoma važna stavka i potrebno ga je redovito pregledavati je li na normalnoj razini te troši li se ili ne, a kada se prijeđe određena kilometraža treba ga i zamijeniti. Motorno ulje služi kao zaštita za motor osobnog vozila te služi za hlađenje, čišćenje, podmazivanje i zaštitu motora.

Uz sve to i današnji je zrak mnogo zagađeniji nego što je bio prije pa je veoma važna i filtracija sustava za podmazivanje. Prljavština koja nastaje radom motora veoma je abrazivna, a sastoji se od čestica čađe i prašine te ostalih čestica koje nastaju unutar motora zbog velikog trenja, ali i zagađivanja jer se struktura ulja s vremenom mijenja. Sve ove čestice ulaze u pokretne dijelove u motoru, a budući su, kao što smo već rekli, abrazivne, oštećuju razne površine na motoru. Ovako se između nekih dijelova povećava razmak, a samim trenjem javljaju se nove, još veće čestice koje su još abrazivnije.

Sve ovo navodimo kako bi se shvatila prava vrijednost uljnog filtera. Naime, dobar uljni filter znači sprječavanje habanja motora, a u konačnici to znači motor koji dulje traje i kojeg je potrebno manje i rjeđe popravljati, što je svakome u cilju. Njihova je uloga pročišćavanje motornih ulja te zaštita ulja od prljavštine, a samim time motor je održavaniji i čišći te se izbjegavaju skupi popravci. Uz ovo, motor ima i bolje performanse. U današnje doba se uljni filteri najčešće proizvode kao ulošci čime se pojačava njihova ekološka strana, odnosno oni manje zagađuju okolinu.

Zanimljivo je da prvi automobili nisu imali baš nikakve uljne filtere. Uz ovo, ulja su bila jako slabe kvalitete i trebalo ih je mijenjati jako često. Prvi uljni filteri pojavili su se tek 1923. godine, a izumili su ih Amerikanci Ernest Sweetland i George H. Greenhalgh. Bili su veoma jednostavni i sastojali su se od malenog sita pričvršćenog na uljnoj pumpi. Nazvani su ‘purolator’ od riječi ‘pure oil later’ (čisto ulje kasnije). Tada se ulje najčešće pumpicom slalo direktno na dijelove motora koje je trebalo zaštiti i podmazati, a samo je maleni dio ulja prolazio kroz filter pa je zapravo veći dio ulja još uvijek bio nefiltriran. Ipak, i na ovaj način uvidjelo se da se smanjuju troškovi održavanja vozila.

Uljni filter najbolje je promijeniti svaki puta kada se mijenja ulje u automobilu. Svaki tip i marka automobila ima propisano nakon koliko tisuća prijeđenih kilometara je potrebno promijeniti ulje. Također, sve ovisi i o tome koja se vrsta ulja koriste. Kod novijih automobila nerijetko se koriste veoma skupa ulja koja dodatno štite motor, a također mogu se mijenjati i kod većeg prijeđenog broja kilometara.

Današnji filteri za ulje izrađuju se uglavnom od metalne vune, papira i žičane tkanine, a to je zapravo nehrđajući čelik. Papirni dio filtera izrađuje se od papirnog runa i koje je odlično za sasvim fina filtriranja. Ovaj dio filtera se ne može prati već se mora baciti. Kada govorimo o metalnoj vuni to je runo napravljeno o metalnih vlakana. Ovaj dio uljnog filtra vrši dubinsko filtriranje, veoma je otporan na visoke temperature, veoma je čvrst te podnosi visok pad tlaka u sustavu.

Kada se izmjeri značajan pad tlaka zraka na uljnom filteru, znak je da je on zaprljan. Primjera radi, na čistom filteru pad tlaka zraka je oko 0,1 bar, dok je na zaprljanom nekoliko puta veći.

Postoje četiri vrste filtera ulja. To su tlačni, usisni, povratni te filtar za odzračivanje. Tlačni filteri moraju biti robusni jer su najčešće izloženi maksimalnoj količini tlaka. Ugrađuju se ispred uređaja za regulaciju i upravljanje kako bi se zaštitili. Usisni filter stavlja se unutar hidrauličke pumpe. Ovdje se radi o veoma velikoj finoći filtriranja, međutim do ove vrste filtra jako se teško dolazi pa ga je i teško održavati. Povratni filtri obično se stavljaju ispred spremnika, lako ih se održava jer su veoma pristupačni. Filter za odzračivanje se stavlja u sam spremnik ulja i pročišćava zrak koji ulazi u sustav.

Za kraj treba naglasiti kako je uljni filter nešto o čemu trebamo voditi posebnu brigu. Iako se u novije doba kaže kako se ulje, a samim time i filter trebaju promijeniti svakih 30,000 kilometara, praksa je pokazala da je to ipak bolje učiniti svakih 15,000 kilometara jer je tako motor čišći i manje se troši. Također, ulje se pri radnoj temperaturi automobila od 80 do 90 stupnjeva mijenja, a s unutrašnjim izgaranjem stvara se štetni talog. Zbog svega ovog bolje je mijenjati ulje i uljni filter svakih 15,000 prijeđenih kilometara ili, u slučaju da se vozilo slabo koristi, svakih godinu dana.

Izvor: Silux.hr


Source link