Da domišljatost uistinu nema granica dokazali su turski policajci koji sve češće red uvode kartonskim patrolama.

Naime, tamošnje vlasti sve češće koriste kartonske prometne patrole, koje nemaju nikakvu drugu funkciju osim da vozače zavaraju kako bi smanjili brzinu kretanja.

Naravno, prevara bude otkrivena tek kad se vozila približe kartonskoj patroli, ali do tog trenutka brzina kretanja smanjena je na vrijednost manju od propisanog ograničenja, tako da je efekt postignut.

Kako bi izbjegli da vozači unaprijed znaju kako je riječ o kartonskoj patroli policija kontinuirano mijenja lokacije.


Source link