Aktualno Featured Vijesti Zanimljivosti

Hrvatski prijevoznici održivosti pridaju sve veću važnost


Goodyear je ove godine proveo istraživanje s ciljem proučavanja odnosa prijevozničkih tvrtki prema održivosti, a obuhvatilo je, između ostalih, i 51 hrvatski vozni park teretnih vozila. U anketi je tako čak 98 % ispitanih hrvatskih prijevoznika održivosti pridalo veliku važnost. Ciljeve održivosti već je postavilo njih 24 %, a čak ih 65 % planira postaviti u idućoj godini. Malen je udio ispitanika (12 %) koji nisu postavili ili formalno potvrdili održive poslovne ciljeve niti to namjeravaju učiniti u sljedećih 12 mjeseci.

Međutim, zanimljive su razlike u razlozima ekološke održivosti poslovanja. Čak 67 % ispitanih hrvatskih prijevoznika smatra da je održivost čimbenik koji određuje vrijednost njihovog korporacijskog imidža. Ostali sudionici vide održivost kao priliku za smanjenje operativnih troškova (24 %) ili dobivanje novih poslova (8 %).

Među glavnim mjerama ostaje pametan izbor guma
Većina hrvatskih voznih parkova već aktivno stremi zelenijoj budućnosti. Čak 82 % ispitanih hrvatskih prijevoznika koristi gume koje omogućuju manju potrošnju goriva i time manje opterećuju okoliš, a 71 % njih koristi obnovljene gume. Osim toga, ispitanici traže telematska rješenja za nadzor i smanjenje potrošnje goriva (51 %), osposobljavaju svoje vozače za povećanje iskoristivosti goriva (51 %) te redovito osuvremenjuju vozni park (82 %).

Upotreba električnih ili hibridnih vozila te vozila na ukapljeni zemni plin polako raste pa tako 4 % hrvatskih prijevozničkih tvrtki prakticira njihovu upotrebu. Također, većina ispitanika (90 %) smatra kako su financijski poticaji (primjerice privremena obustava poreznih obveza) ključni za donošenje održivih mjera u većoj mjeri.
Visoko poznavanje okolišnog zakonodavstva

Čak 92 % upravitelja voznih parkova i prijevoznika u Hrvatskoj upoznato je s nadolazećim ekološkim zakonodavstvom koje također nalaže Europski zeleni dogovor. Dokaz je to da održivi razvoj postaje sve važniji i u svijetu prijevoza.Source link

Related Posts