Aktualno desna strana Featured pretjecanje Vijesti Zanimljivosti

Pretjecanje s desne strane je, uz neke iznimke, kažnjivo u svim europskim državama


Pretječete li suprotno propisima, s desne strane, kazna u Hrvatskoj je 700 kuna, prenosi RevijaHAK.

Pretjecati s desne strane se ne smije. O tome jasno birokratskim, ali jasnim rječnikom progovara i Zakon o sigurnosti prometa na cestama u kojem se u Članku 67. jasno navodi:
(1) Pretjecanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane.
(2) Pretjecati se mora s desne strane ako je vozilo na kolniku zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo.
(3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili vozilo koje se prema ovom Zakonu ne smije kretati uz desni rub kolnika, osim ako prometnim znakom nije drukčije određeno, ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako između njega i desnog ruba kolnika postoji prometna traka.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji postupi suprotno odredbama stavka 1. i 3. ovoga članka.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 2. ovoga članka.
(6) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:
1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,
2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.
(7) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju dva negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka.

U sljedećem članku navodi se iznimka:
(1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili uređaj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane.
(2) Ako se površine, objekti ili uređaji iz stavka 1. ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno, oni se mogu obilaziti s obiju strana.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Kakva je situacija u ostalim europskim državama? Bosna i Hercegovina, Srbija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Španjolska, Irska (u tom slučaju obilaženje s lijeve strane)… imaju iste propise kao i RH.

U Mađarskoj je dozvoljeno pretjecanje s desne strane na urbanim prometnicama s dva (ili više) prometna traka u istom smjeru, ali takva aktivnost mora biti odobrena posebnim znakom.

Izvor: RevijaHAKSource link

Related Posts