Aktualno Featured Izbor uredništva Vijesti Zanimljivosti

Šokantno: Na pojedinim dionicama državne ceste D1 svaki treći vozač koristi mobitel u vožnji


Opsežno istraživanje koje su provele Hrvatske ceste zajedno s Ericsson Nikolom Teslom i Fakultetom prometnih znanosti pokazalo je visoku razinu neodgovornosti hrvatskih vozača.

Razvoj metodologije za definiranje obrasca korištenja mobilnog telefona od strane vozača tijekom vožnje:

Korištenje mobilnog telefona, odnosno komunikacijskih usluga tijekom vožnje postalo je jedan od ključnih čimbenika distrakcije, koja kao uzročnik prometnih nezgoda izravno utječe na sigurnost u prometu. Nepažnja, alkohol i brza vožnja do nedavno su bili glavni trojac uzročnika odgovornih za većinu prometnih nezgoda. U nekim zemljama EU (npr. Španjolska), korištenje mobilnih telefona koje dovodi do nepažnje vozača već je izbilo na prvo mjesto uzročnika prometnih nezgoda. Europska komisija je u svojoj strategiji za ostvarivanje „Vizije 0“ koja je na snazi do 2030. godine prepoznala taj problem, te je predložila ključni parametar uspješnosti kojim će se određivati udio vozača koji koriste mobilni telefon tijekom vožnje. Tim strateškim dokumentom predlaže se državama članicama da same osmisle odgovarajuću automatsku metodologiju detekcije kojom će takve pojave moći identificirati. Upravo stoga, upravitelj infrastrukture, Hrvatske ceste je zajedno s Ericsson Nikolom Teslom i Fakultetom prometnih znanosti pokrenuo projekt kojem je cilj uspostaviti i validirati nove inovativne metodologije za detekciju korištenja mobilnog telefona od strane vozača tijekom vožnje. Nova metodologija zasnovana je na uporabi novih suvremenih digitalnih izvora podataka, te primjenu znanosti o podacima za kreiranje pouzdanog, lako ponovljivog i troškovno učinkovitog načina s krajnjim ciljem podizanja razine sigurnosti u cestovnom prometu. Definirana metodologija je tijekom projekta demonstrirana na dva odabrana segmenta prometne mreže Hrvatskih cesta.

Sukladno definiranoj metodologiji, rezultati analize korištenja glasovnog poziva i aplikacija na mobilnom uređaju tijekom vožnje se fuzioniraju kako bi se dobila konačna ocjena korištenja mobilnog telefona od strane vozača tijekom vožnje.

Slika: Hrvatske ceste – Maksimalni udio vozača koji ukupno koriste mobitel za vrijeme vožnje na državnoj cesti D1

Slika: Hrvatske ceste – Maksimalni udio vozača koji ukupno koriste mobitel za vrijeme vožnje na državnoj cesti D8

Rezultati istraživanja ukazuju da je postotak vozača koji koriste mobilni telefon za glasovne pozive ili za rad u aplikacijama izrazito visok i predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik odvijanja cestovnog prometa. Primjerice, promatra li se ukupno korištenje mobilnog telefona, sektori u kojima vozači najviše koriste i glasovni poziv i aplikacije, odnosno najviše koriste telekomunikacijske usluge tijekom vožnje odnosi se na sektore 82 i 86 državne ceste D1 te sektore 99 i 94 državne ceste D8.

Tako je u sektoru 82 taj raspon od 10.68% do 33.90%, u sektoru 85 od 9.46% do 33%, u sektoru 93 od 4,21% do 30% a u sektoru 98 od 2,56% do čak 31.5%. Dakle, na sva četiri odsječka vrlo je visoka učestalost aktivnog korištenja mobilnog telefona od stane vozača. U srednjim iznosima iznosi skoro 20%, odnosno gotovo svaki peti vozač ili koristi mobitel u pozivu ili koristi neku od aplikacija na mobitelu! Promatraju li se maksimalne utvrđene vrijednosti, mobilni telefon na pojedinim odsječcima koristi čak svaki treći vozač.

Također, korištenje mobitela varira od odsječka do odsječka, čime je jasno moguće identificirati prioritetne odsječke, odnosno one na kojima je potrebno djelovati odgovarajućim mjerama jer je postotak korištenja mobitela, a samim time i prijetnja po sigurnost cestovnog prometa, znatno veća.

S tim u skladu, studija predlaže i skup inženjerskih, edukativnih, zakonskih i istraživačkih mjera koje je potrebno provoditi kako bi se dodatno mogle detektirati kritične prometnice, pratiti trendovi korištenja mobitela u vožnji, utvrditi povezanost korištenja mobitela i utjecaja na sigurnost cestovnog prometa, te kojima bi se preventivno ili zakonski moglo utjecati na smanjenje broja nesreća uzrokovanih nepažnjom zbog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Prednost korištenja analitike masovnih skupova podataka u prometnim istraživanjima jest objektivnost i otpornost na pogreške, kao i mogućnost brze i troškovno učinkovite realizacije mjerenja i interpretacije rezultata. Na taj je način moguće osigurati kontinuitet mjerenja te osigurati mehanizam za učinkovito praćenje efekta poduzetih mjera za povećanje razine sigurnosti.

Napomena:
Svi podaci koji su korišteni u okviru ovog projekta obrađeni su u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR) koja regulira zaštitu podataka i privatnost u Europskoj uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Fotografija: Pixabay

 Source link

Related Posts