Citroën Xantia Featured Povijest Vijesti Zanimljivosti

Citroën Xantia obilježava svoju 30. obljetnicu

Citroën Xantia svjetsku premijeru doživio je u ožujku 1993. na Salonu automobila u Ženevi te sada obilježava svoju 30. obljetnicu i postaje kolekcionarski model. Izme?u 1993 i 2010. proizvedeno je 1.326.259 primjeraka, uglavnom u pogonu Rennes-la-Janais te je Xantia postala jedan od legendarnih modela marke Citroën.

Dizajn je finalizirao Daniel Abramson u dizajnerskom centru marke Citroën, nadahnut prijedlozima talijanskog dizajnerskog centra Bertone, a nastavlja se na slavni model BX iz 1980-ih. Rije? je o dinami?noj, fluidnoj i robusnoj limuzini koja je odre?ene linije preuzela od modela XM, a u gamu Citroën uvela je posve novu siluetu. Zahvaljuju?i jedinstvenom dizajnu, Xantia je proglašena automobilom godine 1993. u kojoj je i predstavljena.

DEVET GODINA ODVAŽNOSTI I INOVACIJA U SLUŽBI UDOBNOSTI

U svojih je devet godina proizvodnje Xantia doživjela brojne promjene. Najprije je bila dostupna u dvije ina?ice (SX i VSX), s tri razli?ita motora. Luksuzne ina?ice opremljene su hidropneumatskim sustavom Hydractive II, elektroni?kim sustavom ovjesa, koji pridonosi smanjenju kotrljanja i unaprje?uje vozne osobine bez smanjenja udobnosti. Ina?ica Activa predstavljena je 1994., a bila je opremljena sustavom Hydractive II s dva cilindra koji je sprje?avao kotrljanje ve?e od 0,5 ° te je broj kugli time pove?an na 10. Zahvaljuju?i tome, Xantia može skrenuti u posve ravnom položaju. Ta je tehnologija dovela do razvoja posebnih guma u suradnji s proizvo?a?em Michelin. Model Xantia Break na tržište je stigao 1995. Xantia je 1997. doživjela odre?ene preinake. Kona?no, Xantia je 1998. bila prvo vozilo u Grupi PSA s novim dizelskim motorom 2.0 HDi s visokotla?nim zajedni?kim vodom.

Udobnost, sigurnost, tehnologije i užitak u vožnji klju?ni su pojmovi koji opisuju ovaj novi automobil predstavljen 1993. U to je vrijeme nudio udobnost bez premca, a šavovi u unutrašnjosti postali su potpis modela Xantia i onih koji su ga naslijedili. Boje i materijali u odli?no iskorištenom prostoru u unutrašnjosti modela Xantia bili su u potpunom skladu. Tu su bili i oja?ani putni?ki prostor, od ?vrš?eg i debljeg lima i s oja?anim šipkama u vratima, koji su jam?ili ve?u sigurnost putnika.

APSOLUTNA UDOBNOST: HYDRACTIVE II

Kad je rije? o tehnologiji, dolazak sustava Hydractive II, tehnologije koja povezuje snagu hidrauli?kih i brzinu elektroni?kih komponenti, ono je što model Xantia ?ini posebnim. Konvencionalni hidropneumatski ovjes opremljen je jednom dodatnom kuglom po osovini, koju aktiviraju solenoidni ventili u uobi?ajenom sklopu koji uklju?uje jednu kuglu po cilindru ovjesa. Time je omogu?eno definiranje dviju razina fleksibilnosti i kontrole ovjesa: fleksibilne i sportske. Senzori ra?unalu omogu?uju da odabere neki od tih dvaju na?ina rada, ovisno o uvjetima vožnje. Tehnologija u oba slu?aja omogu?uje voza?ima i putnicima udobnost i mir u vožnji.

NADAHNU?E ZA OGLAŠIVA?E

Model Xantia bio je prepun inovacija i zna?ajki koje su ga u?inile savršenim za reklamne kampanje marke Citroën. Poznata je reklama iz 1995. snimljena u suradnji s Carlom Lewisom u kojoj sportaš mora postati redovnik zbog izgubljene oklade. On je smatrao da automobil ne može skretati u posve ravnom položaju, ali to je odjednom bilo mogu?e u modelu Xantia. U drugoj reklami, iz 1999., modeli Xantia voze složeni u piramidu, ?ime se pokazuju njegove izvrsne vozne osobine.Source link

Related Posts