Featured HCCI HCCI motor Izbor uredništva motor Skyactiv-X Tehnika Vijesti Zanimljivosti

Što je to HCCI tehnologija motora?

Sistem unutrašnjeg sagorijevanja svima je ve? poprili?no dobro poznat: zrak, iskra (iz svje?ice) i gorivo zajedno stvaraju snagu koja pokre?e vozilo. Ovo se doga?a u benzinskim motorima.

U onim dizelskim princip je nešto druga?iji: gorivo se sabija dok ne eksplodira, a potom se raspršuje. No, ono s ?im vjerojatno niste upoznati jest ?injenica da se na horizontu pojavljuje i tre?i tip automobilskog motora, naziva Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI) ili motor na kompresijsko paljenje s homogenim punjenjem.

Ovo zvu?i poprili?no komplicirano, no zapravo se radi o jednostavnom sustavu koji uklju?uje kompresiju mješavine benzina i zraka u cilindru sve do to?ke paljenja i bez korištenja svje?ice. Na ovaj bi na?in sagorijevanja zapravo i benzinski motori radili sli?no kao i dizelski. Ovdje se radi o kontroliranom samopaljenju, a u njemu, pokazale su dosadašnje studije, smjesa benzina i zraka kompletnije izgara. Za kontrolu samopaljenja bit ?e potrebni odre?eni senzori za nadzor tlaka u cilindrima.

Konkretno, u sistemu HCCI usisne cijevi su oslobo?ene zaklopke, a pri tome se snaga podešava promjenom hoda ventila. Motor koristi direktno ubrizgavanje benzina, a pri tome se razvija najviši tlak od 200 bara. Tako?er, gorivo se ubrizgava u dvije faze, predubrizgavanjem i onim glavnim ubrizgavanjem. Važno je napomenuti da se gorivo ubrizgava ravno u cilindre i to s brizgaljkama koje imaju devet rupica koje pak imaju promjer od svega osam stotinki milimetra.

Ono što je posebno važno naglasiti jest da bi se ovim na?inom paljenja smanjila potrošnja goriva za 30 posto, a tako?er bi i smanjenje ispušnih plinova bilo itekako zamjetno. Po nekim najavama ovaj bi se revolucionarni na?in paljenja trebao pojaviti uskoro, to?nije 2018. ili najkasnije 2019. godine i to u automobilu Mazda 3, dakle kod japanskog proizvo?a?a. S novim sustavom sagorijevanja nova bi Mazda trojka trebala trošiti svega oko 3,3 litre na prije?enih 100 kilometara.

U Mazdi su novi motor s HCCI sustavom nazvali SKYACTIV-X. U kompaniji bez imalo suzdržavanja priznaju kako im je glavna preokupacija upravo HCCI sustav, odnosno paljenje benzinaca bez upotrebe svje?ica te svoju energiju, ali i financijska sredstva ulažu na njegovo usavršavanje i nadaju se da ?e vrlo skoro svi Mazda modeli imati isklju?ivo SKYACTIV-X motor.

Akira Marumoto, potpredsjednik Mazde, nazvao je razvoj ove tehnologije samim srcem Mazde te je istaknuo kako se isklju?uje opskrba ili prodaja sustava drugim proizvo?a?ima vozila.

Ipak, ovaj sustav nije tako nov kako bi se moglo naslutiti. S njime su ve? eksperimentirale neke kompanije. Primjerice Opel Insignia (nasljednica Vectre) iz 2009. godine, imala je tada revolucionarni motor 2.2 HCCI te se smanjivala potrošnja goriva za 15 posto. No, Insignia je imala i svje?ice koje su omogu?avala paljenje pri niskim temperaturama.

Me?utim, iako se sve ?ini savršeno, sustav HCCI ipak ima odre?ene rizike, odnosno manjkavosti na kojim stru?njaci danono?no rade. Naime, radi se o unutrašnjoj temperaturi. Za sada ju je teško održati na nekoj stabilnoj razini, koja bi bila optimalna za rad cijelog sustava. Ako je temperatura u sustavu preniska, utje?e na performanse cijelog sistema. Ako je previsoka, temperatura cijelog motora se može previše dignuti.

Izvor: Silux.hrSource link

Related Posts