Aktualno Featured Grupa Taavura Vijesti Zanimljivosti

Grupa Taavura 1. listopada 2022. preuzima distribuciju vozila marki Renault, Nissan i Dacia u Hrvatskoj


U skladu sa strategijom Renaulution, Renault Grupa mijenja organizaciju distribucije. Tako je postignut dogovor između Renault Grupe i Grupe Taavura o preuzimanju poslova distribucije marki Renault Grupe (Renault i Dacia) i Nissana u Sloveniji i Hrvatskoj. Ovom transakcija Renault Grupa nastavlja jačati lokalni položaj učinkovitim poslovnim modelom koji podržava kako komercijalne ambicije, tako i zahtjeve za osiguranjem zadovoljstva kupaca.

Renault Grupa odabrala je Grupu Taavura zbog njihova dobrog poznavanja automobilske distribucije. To će poznavanje ojačati znanjem lokalnih timova i snažnim partnerstvom s prodajno-servisnom mrežom. Prodaja je provedena u obliku share-deal1 koji uključuje preuzimanje svih trenutno zaposlenih za uvoz i distribuciju u podružnici i preuzimanje svih aktivnosti prodajno-servisne mreže u Hrvatskoj.

Za kupce vozila i klijente servisa, promjena vlasnika ne predstavlja nikakvu promjenu jer će se sve aktivnosti na hrvatskom tržištu nastaviti provoditi preko već dobro uhodane prodajno-servisne mreže. Društvo Renault Nissan Hrvatska, d.o.o., u novoj organizaciji mijenja ime i postaje GA Croatia, d.o.o. Novo društvo nastavlja raditi s istim zaposlenicima i na istoj adresi kao i do sada, a zbog promjene naziva društva mijenjaju se samo kontakti elektroničke pošte zaposlenika.

Upravljanje društvom GA Croatia, d.o.o. od 1. listopada 2022. preuzima glavni izvršni direktor Lovre Živković. Funkcije direktora prodaje i marketinga u Hrvatskoj obnašat će: Petar Nevistić za marku Renault, Anže Sernel za Daciju te Lidija Ruden Kostrevc za Nissan.Source link

Related Posts