Aktualno Featured Renault Austral Vijesti Zanimljivosti

Novi Renault Austral: kvaliteta od A do L

Proizvodnja tehnološki naprednog vozila nezamisliva je bez tehnološki napredne tvornice. Ulaganja u tvornicu u Palenciji u Španjolskoj rezultirala su vrhunskom kvalitetom proizvodnje i u?inkovitoš?u novog Australa i njegovih brojnih zna?ajki.

Budu?i da se u taj automobil ugra?uje ?ak 27 naprednih sustava za pomo? u vožnji (ovisno o tržištu), uklju?uju?i head-up zaslon nove generacije i njegove precizno prilago?ene postavke, tvornica je ugradila dvije nove, ultra moderne klupe za kalibraciju sustava za pomo? u vožnji.
Sergio, voditelj novih projekata pri odjelu za sastavljanje u tvornici, otkriva kako je problem s osvjetljenjem otežao završno uga?anje tih dviju testnih klupa te kako je problem riješen u korist svih vozila koja se proizvode u toj tvornici.

Od po?etka proizvodnje do završnih provjera, svi odjeli tvornice u Palenciji primjenjuju jednake visoke standarde da bi novi Renault Austral bio najkvalitetniji automobil na tržištu. Zaposlenici pritom ulažu goleme napore, a do željenog kona?nog rezultata dolaze uz pomo? novih, nadasve u?inkovitih alata za strogi nadzor kvalitete. Povrh kvalitete vidljive golim okom, kao što su elementi unutrašnjeg ure?enja i završna obrada, stati?na i dinami?na ispitivanja uz pomo? ljudi i tehnologije osiguravaju kvalitetu koja se može osjetiti te jam?e pravilan i pouzdan rad tehnološke opreme novog Australa – uklju?uju?i 27 naprednih sustava za pomo? u vožnji.

ADAS klupe za sve!
Head-up zaslon nove generacije jedan je od Australovih sustava za pomo? u vožnji. Velik je 9,3 in?a, a informacije o vožnji projicira izravno na vjetrobransko staklo. Mala kamera smještena iza armaturne plo?e, neposredno uz projektor koji projicira informacije o vožnji na vjetrobransko staklo, neprestano provjerava kvalitetu prikaza i prilago?ava ga uvjetima osvjetljenja. Na takozvanim klupama za kalibraciju sustava za pomo? u vožnji, smještenima na kraju proizvodne linije, timovi tvornice provode tehni?ku prilagodbu head-up zaslona i provjeravaju njegovu ispravnost.
„Svaki Renault Austral s ugra?enim head-up zaslonom ispitujemo na jednoj od dvije testne klupe. Osim sastavljanja head-up zaslona za novi Austral, u tvornici prilago?avamo njegove postavke i izvršavamo provjere. Da bismo zajam?ili nenadmašnu kvalitetu, u svakom se trenutku oslanjamo na vještine svojeg tima”, dodaje Sergio, voditelj novih projekata pri odjelu za sastavljanje. S ponosom nam objašnjava kako se takve „testne klupe upotrebljavaju u tvornicama s najnaprednijim standardom za proizvodnju vozila u Alijansi: Alliance Standard Line (ASL)”.

Savršeno precizna kalibracija
Jednom kad se novi Austral na?e na testnoj klupi, prilagodba projekcije na vjetrobransko staklo provodi se uz pomo? ultra moderne namjenske kamere, pri?vrš?ene na tehnološki naprednu zglobnu ruku na voza?evoj strani. Kamera provjerava je li slika koju projicira head-up zaslon centrirana u odnosu na kut vjetrobranskog stakla (3D položaj). Pritom provjerava sliku u odnosu na matricu od 48 to?aka kojom se odre?uje teorijski položaj. Ako je potrebno, središnje ra?unalo nalaže ra?unalu head-up zaslona da prilagodi to?ke i zatim ih ponovno provjerava. „Ako se to?ke ne preklapaju s teorijskim položajem, ciklus ispitivanja na klupi ponavljat ?e se sve dok se one u potpunosti ne preklope”, objašnjava Sergio.

Svjetlo i tama
Sergio nam je opisao i poteško?e s kojima se njegov tim susreo kada je prvi put pokušao pravilno kalibrirati kameru. Naime, dvije tehnološki napredne testne klupe nametnule su specifi?na fizi?ka ograni?enja i time otežala uga?anje postavki. „Najteže je bilo osigurati ujedna?eno osvjetljenje za kameru head up zaslona. Bez toga je nije bilo mogu?e pravilno kalibrirati i osigurati da savršeno radi u svim uvjetima osvjetljenja”, dodaje Sergio. „Jednako nam je tako bilo važno da prostor iza vjetrobranskog stakla ostane prazan. U protivnom ne bi bilo mogu?e provesti kalibraciju, budu?i da je vjetrobransko staklo prozirno.”

Kona?no rješenje ovog problema rodilo se iz veoma jednostavne i jasne zamisli. „Proveli smo brojne simulacije, ispitivanja i analize. Naposljetku smo ugradili zavjesu za zatamnjivanje tako da je izvor svjetla bio u razini tla. Kad je svjetlo u razini tla iznosilo 300 lumena, bilo je jasno da smo uspjeli”, ushi?eno dodaje Sergio. „To je zna?ilo da ne moramo ugra?ivati skupocjene uklonjive pregrade i da ?e sustav besprijekorno funkcionirati u prometnim podru?jima”. Ovaj nam slu?aj pokazuje da i najnaprednija tehnološka oprema, uz malo ljudske pomo?i, može raditi savršeno!

Rad bez prestanka

„Dobili smo što smo željeli – osigurali smo da kamera od samog po?etka bude pravilno kalibrirana. I za sve to trebale su nam samo dvije minute! Sada možemo sa zadovoljstvom tvrditi da isporu?ujemo Austral vrhunske kvalitete”, dodaje Sergio. Dvije testne klupe uvijek su zauzete: „rade bez prestanka, od 6 ujutro do 10 nave?er. Štoviše, u pogonu su ve? 4000 sati.”

Dvije klupe za kalibraciju sustava za pomo? u vožnji ?eka svijetla budu?nost, a tvornica u Palenciji trenuta?no ih upotrebljava za kalibraciju head-up zaslona nove generacije. Sergio zaklju?uje: „Svi naši tehni?ari, njih ukupno 20, raspolažu brojnim vještinama te su posebno obu?eni za rad na ovakvim testnim klupama. To je radna snaga koja nam je potrebna za proizvodnju novog Australa u Palenciji, a uskoro i novog Espacea. Spremni smo!”Source link

Related Posts