U srijedu, 9. veljače od 7 do 15 sati provedene su pojačane aktivnosti u sklopu akcije ROADPOL-a prilikom čega su se nadzirala prije svega tehnička ispravnost vozila, prijevoz opasnih tvari, pretovar vozila, dimenzije i težina vozila i tereta te prateća dokumentacija, tahografi, rad na crno, kao i nezakoniti prelasci državne granice te ostala kaznena djela i prekršaji.

U akciji osim policijskih službenika sudjelovale su i druge nadležne službe: Centar za vozila Hrvatske, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Inspekcija cestovnog prometa) i Hrvatske ceste. Također uz sve navedene službe sudjelovali su i predstavnici Europskog tijela za nadzor rada (ELA- European Labour Authority) te njihovi promatrači iz Grčke i Cipra.

Za vrijeme tih pojačanih aktivnosti, u sklopu akcije kontrolirano je ukupno 84 vozila, od čega 73 teretna vozila i 11 autobusa. Utvrđena su ukupno 54 ciljana prekršaja vozača teretnih automobila dok prekršaji vozača autobusa nisu zabilježeni.

NADOPUNA:

Tijekom provedbe pojačanih aktivnosti u razdoblju od 7. do 13. veljače 2022. godine, ukupno je pregledano 169 vozila, od toga je 146 teretnih automobila i 23 autobusa.

Utvrđeno je ukupno 119 ciljanih prekršaja, od čega 118 prekršaja kod teretnih vozila i jedan prekršaj kod autobusa.

Izvor: Zagrebačka policija


Source link