Featured Izbor uredništva masa automobila Tehnika težina Vijesti Zanimljivosti

Kako novi modeli automobila postaju lakši?

Zahtjevi tržišta, ali i okoliša stalno se mijenjaju. Tako potroša?i žele brže, ve?e i ekonomi?nije automobile, a oni mogu zadovoljiti ovim kriterijima ako im je masa manja. Tako?er, okoliš je sve zaga?eniji pa se sve više automobilskih kompanija okre?e proizvodima koji manje zaga?uju. U kona?nici ovo opet zna?i lakše automobile koji zbog svoje mase manje troše, a samim time i zaga?uju manje.

Možda toga niste ni svjesni, posebice ako ste skloni automobilima proizvedenima u prošlom stolje?u ili po?etkom ovoga, no ?injenica jest da je ve?ina novih automobila na tržištu zadnjih godina znatno lakša, odnosno imaju znatno manju masu. Europska unija je još prije 2012. godine svim proizvo?a?ima, izme?u ostalog, predložila znatno manju masu automobila, a u godinama nakon ove spominje se i konkretno smanjenje mase od 20 posto.

Dakako, ovo ne bi bilo mogu?e bez primjene novih tehnologija. Stru?njaci danono?no rade kako bi ve?ina dijelova koji se koriste u autoindustriji, prije svega onih klju?nih, kao što su karoserija i gume, postali lakši, a sve kako bi se smanjila emisija uglji?nog dioksida i pove?ala ekonomi?nost vozila. Primjerice, od 2012. godine novi automobili smiju po kilometru emitirati 130 g uglji?nog dioksida, prije te godine prosjek je bio 160 g CO2 po kilometru, a deset godina prije toga prosjek je bio 185 g CO2 po kilometru.

Jedan od glavnih materijala u proizvodnji auto dijelova postao je aluminij. Me?utim, ne samo on. Iznenadili biste se što se sve koristi pri proizvodnji novijih automobila kako bi postali lakši. Spomenimo samo neke – magnezij, ?elik, karbonska vlakna, kompresirano drvo pa ?ak i soja. Možda se ne ?ini kao velika pobjeda kada se težina vozila smanji za nekoliko grama, ali to ona jest. Za svakih deset grama manje težine automobila, to zna?i 10 do 15 grama manje emitiranog uglji?nog dioksida u atmosferu. A s rastu?im brojem automobila gledano u globalnim razmjerima, to doista nešto zna?i. Dakle, definitivno je odzvonilo starim, masivnim automobilima koji troše hektolitre goriva i jednako tako ispuštaju velike koli?ine CO2 u atmosferu!

Izazov je velik, ali je u isto vrijeme i zarada velika jer, kao što i sami znamo, automobilska industrija vjerojatno je jedna od najstabilnijih industrija na svijetu jer potražnja za automobilima zapravo nikada dugo ne stagnira ili pada. Ovome ne smijemo zaboraviti ni dodati ?injenicu kako su danas ve?i automobili popularniji od onih manjih usprkos tome što ve?ina stanovnika živi u gusto napu?enim gradovima i parkirnih je mjesta sve manje. Naime, automobil je jedno od najdražih prijevoznih sredstava kada se radi o putovanjima pa nije ni ?udo da ih ljudi vole ve?e kako bi u njih stalo što više stvari.

?elik je još uvijek naj?eš?e korišten materijal u proizvodnji automobila, ?ak 60 posto prosje?nog automobila izgra?eno je od ?elika. Me?utim, ?elik se obra?uje na druga?ije na?ine nego prije, kako bi postao lakši te u isto vrijeme ne bi izgubio svoju ?vrsto?u i stabilnost. Naj?eš?e se obra?uje razli?itim tehnikama zagrijavanja i hla?enja.

Sljede?i po popularnosti je aluminij. Sam po sebi je lagan, ali se radi i dalje na tome da postane još lakši pa je tako današnji aluminij u autoindustriji i do 40 posto lakši nego prije. Danas se od aluminija proizvode neki dijelovi karoserije koji su prije bili isklju?ivo od ?elika.

I magnezij se uvelike testira u autoindustriji jer je veoma lagan, ali ima veliku manu – proizvodnja materijala iz magnezija veoma je skupa. Me?utim, proizvo?a?i se nadaju da ?e dosko?iti i ovom problemu pa bismo tako još lakša vozila, kako pokazuju najnovija istraživanja mogli vi?ati na našim cestama ve? oko 2022. godine!

Izvor: Silux.hrSource link

Related Posts