Financijska agencija (FINA) će dana 24. listopada 2021. godine provesti testiranje sustava plavog dizela radi osiguravanja sekundarnih lokacija rada za potrebe nesmetanog pružanja usluga u slučaju havarije primarnih lokacija rada.

Tijekom provođenja testa neizbježno dolazi do prekida u pružanju usluge. Po planu testiranja, prekidi bi se trebali dogoditi tijekom prijepodneva prilikom isključivanja primarne lokacije (u razdoblju od 08:00 do 12:00 sati), te tijekom poslijepodneva prilikom isključivanja sekundarne lokacije (u razdoblju od 14:00 do 18:00).

Kako korisnici prava ne bi bili zakinuti opskrbom plavog dizela na dan testiranja, korisnike prava upućujemo da unaprijed planiraju opskrbu.

Izvor: Carinska uprava


Source link